"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

/Szent-Györgyi Albert/

 

 ABK IskolaA Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola az utóbbi másfél évtizedben több szervezeti átalakuláson ment keresztül.

Intézményünk, és jogelőde az ABV KIKI, illetve a BV ÁMK 2005 óta hatékonyan és színvonalasan végzi Aka, Bakonysárkány és Vérteskethely települések iskolás korú tanulóinak nevelését és oktatását. Az utóbbi évtizedben szép számmal választanak bennünket a felsődobosi szülők is. Mára mondhatjuk, hogy négy község oktatását, művelődését szolgálja az intézmény. Mindez mikroközponti szereppel ruház fel bennünket. A kistérségben egyedüli intézményként látunk el nemzetiségi-oktatási feladatokat. Szülői igények alapján a német nemzetiségi oktatást nyelvoktató kisebbségi formában valósítjuk meg. Megújult nyelvi programunknak (nemzetiségi oktatás, tanodaközpont), jó szakmai munkánknak és verseny eredményeinknek köszönhetően- a kistérséget általánosan is jellemző csökkenő gyermeklétszám ellenére - iskolánkban nőtt a diákok száma.

Az utóbbi időben folyamatosan megújuló épületben, komfortosabb környezetben, korszerűbb taneszközökkel várjuk tanulóinkat. 

Különleges kínálatunk a "Kétkultúrájú alkotópadlás": fafaragó, fazekas műhellyel és tankonyhával. Van korszerű informatika termünk, robotika oktatásához szükséges eszközök, 4K-s kivetítő panelek, interaktív táblák, minden tanulópárnak jut egy tablet, tanárainknak laptop, a legkisebbeknek padlórobot, a felsős osztályoknak szavazószett, digitalizáló táblák, 3D nyomtató. 2010 októberében készült el multimédiás pedagógiai műhelyünk "Talentum terem" elnevezéssel. Asztali számítógéppel, laptopokkal, digitális fényképezőgéppel és kamerával, színes nyomtatóval és mobil interaktív táblával várjuk a multimédiával foglalkozni vágyó, tehetséges fiatalokat. 2020 szeptemberétől nemzetiségi teremben tarthatjuk a nyelvi csoportbontásos órákat. A foglalkoztató előterében népismereti kiállítás segíti tanulóinkat a nemzetiségi hon- és népismereti tananyag elsajátításában. Az épület homlokzata is megújult, esztétikus külsőt kapott.

Alsó tagozatos épületünket szintén felújítottuk, bővítettük és korszerűsítettük. Gyermekbarát, szép környezetbe várjuk a legkisebbeket is. Megújult tornatermünkben a sportoláson kívül kulturális programoknak is helyet biztosítunk. A mindennapos testnevelés feltételei a közeljövőben újabb tornaszobával és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel javulnak.

Kiváló a szakosellátottságunk, pedagógusaink jellemzően többdiplomások. A szakszerűen megtartott tanórák mellett számtalan színes programmal várjuk a gyerekeket, akiknek 16 óráig biztosítjuk a foglalkozásokat. Innovatív pedagógusaink a legkorszerűbb oktatási módszereket alkalmazzák. A foglalkozások tartalmát és az oktatási környezetet egyaránt a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítjuk. Számos innovációs projekt megvalósításában vesz részt iskolánk. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű a digitális oktatás a köznevelésben elnevezésű projekt. De számos tehetségfejlesztő pályázat megvalósítása is kapcsolható intézményünkhöz.

Az épületek külső és belső falain kerámia és festett meseillusztrációk, mesefigurák, nemzetiségi falfestmények teszik vidámabbá a gyermekek mindennapjait.

2013 januárjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett a fenntartónk, majd 2016 januárjától a Tatabányai Tankerületi Központ.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Közeleg az ősz, itt az iskolakezdés ideje. Reméljük nagyon kipihentétek magatokat, sokat játszottatok és nyaraltatok is.

A tanévnyitó szeptember 3-án, 8 órakor lesz a felsős iskola udvarán (rossz idő esetén a tornateremben). Szeretettel várunk benneteket a szüleitekkel együtt! Ez a nap lesz az első tanítási nap is. Két osztályfőnöki lesz, majd órarend szerinti tanórák következnek és ebédelési lehetőség is lesz már.

A tankönyveket az első tanítási napon vehetitek át térítésmentesen.

Autóbuszok menetrendje:

REGGEL

Település

Idő

Vérteskethelyről

Indulás 7:20

Felsődobosról

Indulás 7:40

Akáról

Indulás 7:35

 

DÉLUTÁN

Település

Idő

Vérteskethelyre

Indulás 13:30

Akára

Indulás 13:45

Felsődobosra

Indulás 15:25

Vérteskethelyre

Indulás 15:45

Akára

Érkezés 15:45

 

Megkezdődött a tanítás! A tanévben is mindennapi éltünk része a balesetmentes közlekedés. Az iskolás évek kezdetén a gyerekek egyre önállóbbá vállnak ezért – mint a közlekedés aktív résztvevőinek – nap mint nap veszélyeket rejtő szituációkat kell megoldaniuk. Fontos, hogy már fiatalabb korban kialakítsuk azokat a szokásokat és döntési készségeket, amelyek segítséget nyújtanak nekik különböző döntési helyzetek kialakításában.

A kisbéri rendőrség egy kis füzettel és egy fényvisszaverő hátizsákkal ajándékozta meg első osztályos tanulóinkat. A kiadványban számos feladat található számukra a balesetmentes közlekedésről, melyből rengeteget tanulhatnak. Diákjaink nagyon örültek az ajándékoknak. A hátizsákot szívesen vették a hátukra. Örömmel nézegették, színezték a füzetet. Köszönjük a rendőrségnek az ajándékokat.

Reméljük, az egész tanév folyamán segítséget nyújtanak a balesetmentes közlekedésben.

Buda-Rácz Éva, tanító

Tanévnyitónk alkalmából sok szeretettel köszöntöm iskolánk valamennyi tanulóját, szüleiket, vendégeinket, községeink polgármestereit és alpolgármester urat!

A forró augusztusi időt immár hűvösebb napok váltották fel. Az iskola kezdés mellett ez is ok arra, hogy magunk mögött hagyjuk a nyaralást, a strandolást, a hűsítő fagyizást. De sabaj, semmi okotok nem lehet a panaszra, mert amióta utoljára találkoztunk részt vehettetek - az iskola által szervezett - két napközis táborban, és egy Balaton-felvidéki tanulmányúton is. Ezen kívül voltak foci, néptánc és tőrvívás táborok, meg gondolom sok szép családi program. Éppen ideje, hogy megkezdjük az új tanévet és hivatalosan is megnyissam azt. Nem kell azonban szomorkodni, mert szeptemberben folytatódnak a kalandok, hiszen Szlovén-Horvát tanulmányútra mehetnek a hetedikesek és valószínűleg a 6. osztályosok is eljutnak egy erdei iskolába Nagyvázsony környékére.

Most azonban a tanévkezdéskor az a legfontosabb, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítsunk az első osztályosokra. Kérem, mindenki nagy odafigyeléssel kísérje előadásukat.

Bevallom, mióta saját gyermekeink felnőttek, egy kicsit el is felejtettem, hogy milyen a legkisebbek pl. a hatévesek gondolatvilága. Mikor azonban unokánk született újra tanulmányoztam azt, melyhez sok segítséget kaptam Janikovszky Évától. Íme egy idézet tőle, hogy mindannyian át tudjuk érezni az elsősök helyzetét:

„Az első napon …az igazgató bácsi úgy örült nekünk, elsősöknek, hogy csuda, és azt mondta, hogy majd mi megostromoljuk és bevesszük a tudás várát.

Kár, hogy nem szólt előbb az igazgató bácsi, hogy ennyire vár minket, mert én ráértem nyáron, és jöhettem volna hamarabb is. De akárhogy figyeltem az igazgató bácsira, nem láttam, hogy a tanév mikor nyílik meg, pedig előtte még szólt is, hogy most fogja megnyitni.  Az ünnepély után kaptunk ajándékba sok ceruzát és színes papírt meg egy tanító nénit, aki azt mondta, hogy ő lesz a mi második anyukánk. Féltem, hogy az én anyukám nem örül neki, hogy ezentúl ketten lesznek, de mégis örült, mert azt mondta, hogy egyedül úgysem bír velem.”

Nahát jó hírem van, mert ti nem egy, hanem két tanító nénit is kaptok ajándékba. Anita nénit, aki az osztályfőnökötök lesz és Éva nénit, aki sokat lesz veletek délután.

A második, harmadik és negyedik évfolyamosokat korábbi pedagógusaik viszik tovább: Tündi és Ági néni, Márti és Kriszti néni, Emese és Kitti néni. Az ötödikesek is megszokott osztályfőnökükkel, Zsuzsa nénivel maradnak, a hatodikosok osztályfőnöke Benis tanár úr, a nyolcadikosoké pedig továbbra is Marika néni lesz.

Egy kis változás lesz a hetedik évfolyamon, ahol nagy lehetőséget kaptunk a tankerülettől és két osztályt indíthatunk ebben az évben. Így Magdi néni mellett Sanyi bácsi lesz a másik osztályfőnök. Az osztályba soroláskor figyelembe vettük, hogy hetedik évolyamon egyik legfontosabb feladat a felvételire és a továbbtanulásra való felkészítés.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 4. osztályban is megmaradhattak a csoportbontások magyarból, matematikából, németből, sőt angolból is.

Iskolánkban Gyüsziné Rohonczi Anita kolléganőnk GYES-ről való visszatérésén kívül nem volt személyi változás a teljes állású pedagógusokat illetően. Tehát a gyerekeket tanítja még Edit néni, Marci bácsi, Obertol Éva néni, Gábor bácsi és jómagam. Az éneket továbbra is Anikó néni tartja, a rehabilitációs foglalkozások egy részét pedig Hajni néni vezeti.

Nagy szükség lesz a pedagógusok eme lelkes csapatára, hiszen ebben az évben is nagylétszámmal indítjuk az évet. A számított statisztikai létszámunk 182. Több mint 120 tanuló veszi igénybe a napközis ellátást. Iskolánk történetében először van olyan évfolyam, ahol párhuzamos osztályok indulhatnak.

Az új tanévben bevezetjük az elektronikus napló használatát. A szülők is kapnak majd hozzáférési lehetőséget a felülethez, ahol nyomon követhetik gyermekük iskolai előmenetelét.

A digitális pályázatunk is ebben a tanévben indul a projektben meghatározott évfolyamokon és tantárgyakból. Pedagógusaink már a nyár folyamán felkészültek ennek bevezetésére, továbbképzéseken vettek részt. A LEGO eszközök és a digitális berendezések nagyrésze is megérkezett már.

Az elektronikus naplóról és a digitális pályázatról a későbbiekben folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket.

Ezen a nyáron csak kisebb felújítási munkákat végeztünk: radiátorcsere, egy tanterem padlózatának cseréje, kisebb festési munkálatok, melyhez Önkormányzataink is adtak támogatást.

A tanév első napján kívánok minden kedves diákunknak, családtagjaiknak, és kollégáimnak sok erőt, egészséget, türelmet, és kitartást az új tanévhez!

Az ünnepség végén a 20 első osztályos tanuló ajándék tölcsért vehetett át, melyet a Bakonysárkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásából készítettek a tanítók.

A korszerű oktatásban egyre nagyobb igény van az élményszerű, tapasztalatokon alapuló tanulásra. Iskolánk 6.osztályos tanulói az EFOP-3.9.2-16-2017-00018 azonosítószámú, „Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáigcímű projekt keretében egy 5 napos, szakmai programokkal bőségesen ellátott erdei iskolai programon vettek részt szeptember 17-21 között. Éppen olyan formában, ahogy azt gyerekként, szülőként megálmodjuk: ismeretszerzés tele izgalmas, érdekes foglalkozásokkal. A Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola, ahol a tábort szerveztük, minősített erdei iskola, csodálatos természeti környezetben az erdő közepén. Minden feltétel adott a színvonalas szakmai programokhoz és a kikapcsolódáshoz is: korszerűen felszerelt oktatóterem, foglalkoztató helyiségek, természetismereti élményszobák, korosztályoknak megfelelően kialakított tanösvények, udvari bemutató és oktató területek, lövészpálya, füves sportpályák, igényesen kialakított játszótér, meteorológiai állomás tanulói megfigyelésekhez, kemencés ház, kiépített tűzrakóhely, mesterséges tó vízi élővilággal. A szállás igényesen kialakított, mindenütt tematikus és oktatótáblák segítik az ismeretszerzést. A szobák 2-4-6 ágyasak, mindegyiket egy-egy növényről vagy állatról nevezték el, amit táblák is jeleznek.

 

Az étkező berendezése is igazodik az erdei iskola szellemiségéhez. A tanulók napi ötszöri étkezést kaptak, ebédre (3 fogás)  és vacsorára is meleg ételt. Az étrend összeállításakor figyelemmel voltak az egészséges étkezésre, a napi zöldség és gyümölcsfogyasztásra. Az ételek mindenkinek ízlettek, volt olyan vacsora, amit a gyerekek megtapsoltak.

A személyzet nagyon barátságos, kedves, igyekeznek a táborlakók kedvében járni. Az előadók és a foglalkozásvezetők magas szintű szakmai tudással rendelkeznek, ugyanakkor a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő módszereket alkalmaznak. A foglalkozásainkat az alábbi szakemberek vezették: erdőpedagógus, erdészek, vadászok, csillagász, ornitológus, múzeumpedagógusok. Szinte minden nap volt saját pedagógus által vezetett természetismeret foglalkozás és több szakma kiváló képviselője vezetett kézműves foglalkozásokat: pék, kovács, népi kézműves mester. Harminchárom felkínált foglalkozásból választottuk ki a gyerekek életkori sajátosságainak és érdeklődésének legmegfelelőbbeket.

Az udvar nagyon tágas, sok a szépen gondozott füves terület. Ott jártunkkor éppen érett a dió, a szilva, az alma, a körte és a birsalma. Ezeket szabadon kóstolhattuk. Szerencsénk volt a csodás őszi időjárással, 25-28 fok nappal, szép felhőmentes, napos időjárás, ami kedvezett a különböző megfigyeléseinknek: csillagászat, vadles, kilátókról való tájékozódás és persze a sok-sok túrának. Az erdei iskola helyszínéről gyalogosan több geológiai, történelmi nevezeteséghez is el lehet jutni, ezt mi is kihasználtuk.

 Megvalósított programjaink időrendben az alábbiak voltak.

 1.nap, hétfő

8:00 Indulás különjáratú busszal iskolánk elől (buszunk egész nap szállított bennünket a program helyszínekre)

9:15 Eplényben felvonózás libegővel, túra a mezitlábas tanösvényen, a Bakony morfológiai térképének megfigyelése a kilátóból

 

 

 

11:00 Városnézés Veszprémben (vár, viadukt)

12:30 Ebéd az erdei iskolában (uzsonnacsomag felvétele)

13:30 Monoszló, Hegyestű, bazaltképződmények megfigyelése, kőzettani és földtörténeti megfigyelések

 

14:00 Üzemlátogatás szakvezetővel a Theodora Kékkúti Ásványvízüzemben

15:30 Látogatás a Salföldi majorban, gyógy- és fűszerkert, ősi magyar állatok megfigyelése

16:30 Fürdőzés a Balatonban Ábrahámhegyen

18:00 Vacsora az erdei iskolában

18:30 Tábor felfedezése, szobák elfoglalása, foci, játszótér