Táncos pályázatok

Pályázati azonosító: CSSP-NEPTANC-MO-2021-0083

Pályázati azonosító: CSSP-TANCHAZ-2021-0073

Pályázati azonosító: CSSP-NEPTANC-MO-2022-0238


Kutató Diákok Napja - 2015

 

Támogató: sok-logo

Támogatás teljes összege: 1 500 000 Ft

Pályázati azonosító: NTP-KKT-A-14-0001

A programról részletes leírást itt olvashat


 

 

Tehetségtábor - avagy a Balaton-felvidék természettudományos szemmel

 

Támogató: sok-logo

Támogatás teljes összege: 1 500 000 Ft

Pályázati azonosító: NTP-KKT-A-14-0001

A programról részletes leírást itt olvashat

 


Tehetséges gyermekeinkért

 

NTP_72_RGB

Iskolánk 1.498.000 Ft pályázati támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától a „Természettudományos talentumműhely” elnevezésű projekt megvalósítására (NTP-KTMK-11-0002).

A programról részletes leírást itt olvashat

 


 

 

TIOP 1.1.1-09 „Tanulói laptop program” pályázat

ujmagyarorszag_logo-1

Informatikai fejlesztéssel járt a nyertes TIOP 1.1.1-09 kódjelű „Tanulói laptop program” pályázat. Egy osztálynyi (21 db) tanulói, valamint egy tanári laptopot kaptunk tanterem felügyeleti szoftverrel ellátva. A tanulói gépekhez egy mobil töltőkocsi is rendelkezésünkre áll. Ez a fejlesztés 3,5 milliós nagyságrendű. Intézményünk feladata, hogy a beszerzett laptopokat mostantól kezdve legalább öt éven keresztül (a pályázat fenntartási időszakának végéig) használjuk az oktatás során a pályázatban résztvevő tanulócsoportok bizonyos tanóráin. Ezeken a tanórákon a pedagógus és minden diák külön-külön, egyazon hálózathoz csatlakoztatott laptopot használ. A tanórai feladatokat a tanár irányítása és ellenőrzése mellett a tanulók a laptopok segítségével végzik. Az új oktatás bevezetésével a tanulók nemcsak informatikai órákon, hanem más tanórákon is, mint például német, földrajz, matematika, fizika, biológia órákon is használják majd a netbookokat és az interaktív táblákat.

Az új módszer alkalmazását a pedagógusok is tanulják, hiszen a látványos tanórákat rengeteg felkészülés előzi meg. A közeljövőben a teljes tantestület 10 órás akkreditált továbbképzésen vesz részt.


 

TIOP 1.1.1-07 „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázat

ujmagyarorszag_logo-1

A TIOP 1.1.1-07 „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretében 11 db iskolai PC csomagot (számítógép monitorral), 3 db tantermi csomagot (interaktív tábla, notebook; projektor), oktatási szoftvereket, WIFI-csomagot és egy osztályra való szavazócsomagot kaptunk. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően immár a tantermek és szaktantermek 70%-a interaktív táblával felszerelt (összesen 6 ilyen berendezésünk van). A pályázati eszközök hozzávetőlegesen 6 milliós informatikai fejlesztést jelentenek intézményünkben. Ezekkel a berendezésekkel az érintett tanulócsoportok olyan tanulási módszereket alkalmazhatnak majd, amely hozzájárul a gyermekek motivációjának növeléséhez és könnyedén elsajátíthatják a modern informatikai ismereteket. Az interaktív tábla színesebbé teszi a tanítási órákat. Felkelti, fokozza a tanulók érdeklődését az adott tantárgy iránt. Hiszen ezek a berendezések például „szomorúak” a rossz feleleteknél, de „tapsikolnak” a helyes válaszra. Így tehát érdekesebb, hangulatosabb a tanítás, eredményesebb a nevelők munkája. Az eddiginél is több lehetőség nyílik interaktív feladatok megoldására, ahol a tanulók nemcsak befogadóként, hanem aktívan vesznek részt a munkában. Ez szintén a tanítás-tanulás eredményességét szolgálja. A fejlesztésnek köszönhető az is, hogy a 2009-ben megépített 20 munkaállomásos informatika termünkben jelenleg minden gép egy éves technikai színvonalúnál fiatalabb. Mindez a 15 Mb/sec sávszélességű Internet hozzáféréssel a legmodernebb multimédiás felhasználást teszi lehetővé.


 

Bakonysrkny_vidkfejlesztsi_tbla_A1-2Talentum terem kialakítása

 

122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében, Pedagógiai műhelyek kialakítása célterületen Bakonysárkány Község Önkormányzata sikeres pályázatot valósított meg.

A beruházás teljes költsége 3.820.892 Ft volt, melyből 3.056.711 Ft-ot tett ki a pályázati támogatás.

A Talentum termet iskolánk egy meglévő terméből alakítottuk ki, a pedagógusaink közreműködtek a projekt sikeres megvalósításában, a foglalkozási tervek kidolgozásában. Továbbá elkötelezettek vagyunk a program színvonalas fenntartásában.

 

A pedagógiai műhely kialakításával:

 • kihasználatlan tárgyi adottságainkat fejlesztettük;

 • szabad humán erőforrásunkat mozgósítjuk;

 • 4 település gyermekeit, fiataljait látjuk el tehetséggondozó programokkal;

 • a közoktatásban nem elsajátítható ismeretanyagot kínálunk.

 

A fejlesztés célja:

 • olyan pedagógiai műhely kialakítása, amely digitális-multimédiás-környezetvédelmi kiscsoportos foglalkozások megtartására alkalmas;

 • a terem bútorzattal és digitális eszközökkel való felszerelése;

 • MULTIMÉdiák és Digitális környezetvédelem foglalkozások tartásához helyszín és eszközök biztosítása.

 

Ezen keresztül további célok:

 • vidéki fiatalok felzárkóztatása, tehetségük kibontakoztatása;

 • újszerű, digitális tartalmú ismeretek átadása;

 • fiatalok ösztönzése vidéki környezetünk védelmére;

 • természetvédelmi tevékenység IKT-s eszközökkel való segítése;

 • vidéki és nemzetiségi hagyományok ápolása multimédiás eszközök segítségével.

 

A fejlesztés műszaki paraméterei:

 • 16 négyzetméter alapterületű, akadálymentesen megközelíthető, IKT-s eszközök fogadására alkalmas helyiség

 • eszköztárolásra alkalmas szekrénysor

 • 2 db számítógépes íróasztal, 1 db foglalkoztató asztal

 • 8 db szék

 • 1 db asztali számítógép színes nyomtatóval

 • 2 db laptop

 • 1 db digitális fényképezőgép

 • 1 db digitális kamera

 • 1 db mobil interaktív táblaszett

 

A pályázat megvalósítását a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület segítette. Mecseki Melinda, a munkaszervezet vezetője és kolléganői kérdéseinkre minden esetben készéggel adtak szakszerű válaszokat. Köszönet érte!


 

 

21/2010. (V.13.) OKM rendelethez kapcsolódó informatikai pályázat

 

Iskolánk 1.000.000 Ft támogatást nyert az informatikai pályázaton. A jóváhagyott beszerzési lista az alábbi:

 

PC 4 db 125.000 Ft/db 500.000 Ft

monitor 4 db 50.000 Ft/db 200.000 Ft

iskolai admin. szof. 1 db 300.000 Ft/db 300.000 Ft

összes támogatás: 1.000.000 Ft

A pályázati támogatásból az informatikai eszközparkot modernizáljuk és az intézményi adminisztráció tárgyi feltételeit javítjuk.

 

 

IMG_0049_400x300


 

 

TÁMOP-3.1.5/09/A/2-2009-0033 pályázat

ujmagyarorszag_logo-1

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)" című TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2009-0033 azonosítószámú, Új pedagógiai módszerekkel a Bakonyalja diákjaiért című pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 6.052.617 Ft, azaz hatmillió-ötvenkétezer-hatszáztizenhét forint támogatásban részesítette.

A pályázati támogatásból két pedagógus új képesítést szerezhet. Intézményünk angol oktatásra és fejlesztőpedagógusi feladatokra iskolázott be egy-egy tanárt. A projektben érintett pedagógusok óraszáma tanulmányaik ideje alatt 50%-kal csökken. Helyettesítésüket és a képzési kötségeket 100%-ban támogatjuk.


 

 

KUL-Túra-Élmény pályázat


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 592 500 Ft támogatásban részesítette intézményünket.

A támogatás célja, hogy a tanulók informális keretek között, élményszerű kulturális programok segítségével ismerkedjenek meg a közgyűjteményekben (múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban) őrzött tudásanyaggal.

A támogatásból iskolánk minden tanulója részt vett a Magyar Mezőgazdasági Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain. Ezen kívül a gyerekek ellátogattak a Parlamentbe vagy a Közlekedési Múzeumba is.

A programok az alábbi időpontban valósultak meg a 2010-es évben:

március 5. 3. és 5. osztály

március 10. 6. és 7. osztály

március 12. 4. és 8. osztály

április 20. 1. és 2. osztály


 

 

TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0032 pályázat

ujmagyarorszag_logo-1

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben pályázat keretében 15.000.000 Ft támogatást kapott intézményünk.

A pályázat keretében az alábbi programelemek valósultak meg:

 • tantárgytömbösítés

 • kompetencia alapú oktatási program szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen

 • kompetencia alapú oktatási program matematika kulcskompetencia területen

 • kompetencia alapú oktatási program német nyelv kulcskompetencia területen

 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása

 • három hetet meghaladó projekt

 • témahét

 • moduláris oktatási program megszervezése

A program keretében 5 pedagógus vett részt 120 órás továbbképzésen, négyen pedig 60 órás képzésen.

Munkánkat az alábbi szaktanácsadók segítették:

 • komplex intézményi szaktanácsadó

 • intézményi folyamat-tanácsadó

 • kompetenciaterületi mentor szaktanácsadók

 • IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó

 • IKT mentor-szaktanácsadó

A pályázati keretből vásároltuk meg a kompetencia alapú oktatáshoz szükséges taneszközöket, tanulói segédleteket, módszertani kézikönyveket. A programban résztvevő minden pedagógus személyi használatra kapott egy hordozható számítógépet, mely a felkészülést és a foglalkozások megtartását segíti.

Intézményünk a pályázat keretében három fejlesztési, innovációs tevékenységet valósított meg:

 

Egy önálló intézményi innovációt fejlesztettünk ki "Gyökereink - nemzetiségi oktatást segítő fejlesztés" témában.

 

Nemzetközi és tanulói laptop „jó gyakorlatot” tekintettünk meg.

Helyi tantervünket és a Pedagógiai Programunkat is módosítottuk. Elkészítettük az intézmény IKT stratégiáját.

A projektet öt tanéven keresztül fenntartjuk.