BESZÁMOLÓ
Határtalanul program -„Elek apó meséi I”- Legendák és mondák nyomán Erdélyben
Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000083
A pályázaton elnyert összeg: 4.999.375 Ft volt, mely fedezte a szállás, az étkezés, a belépők,
az utasbiztosítás és az utazás költségeit.
A Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola, mint társpályázó vett részt 2022.04.20-24.
között a Határtalanul programban, közösen a Császári Zrínyi Ilona Általános Iskolával.
Iskolánkat 24 fő 7. osztályos tanuló és 2 kísérő pedagógus képviselte.
A kirándulást megelőzően a tanulók kis csoportokban ppt-ben feldolgozták egy-egy nap
programjait, majd bemutatták társaiknak. Ebben segítségükre voltak a programban résztvevő
pedagógusok. Így a pályázatban tervezett 2015 km mindenki számára virtuálisan ismert volt.
Ezzel párhuzamosan az intézményvezetővel közösen tájékoztattuk a szülőket is a kirándulás
megvalósításáról, az előttünk álló feladatokról, teendőkről.
Az öt napos tanulmányi kirándulás első napján, kora reggel indultunk Erdélybe. A
határátkelést követően első utunk az aradi megbékélés parkba vezetett, ahol meglátogattuk a
Szabadság szobrot és a 13 aradi vértanú nyugvóhelyét. Megtekintettük Arad nevezetességeit
is. Marosillyén Bethlen Gábor szülőházát kerestük fel, ahol kívülről megnéztük a Bethlen-
kastély épen maradt lakótornyát, amelyet a Böjte Csaba ferences szerzetes Szent Ferenc
Alapítványa mentett meg.
Ezután folytattuk útunkat Déva felé. A vár meghódítását követően, a kúp alakú hegytetőről
gyönyörködhettünk az elénk táruló panorámában. A szálláshely elfoglalását követően a
vacsora elfogyasztásával zártuk a napot. Tanulóink nyugtázták, hogy számos történelmi és
néprajzi ismerettel gazdagodtak a nap folyamán.

 

 
A második nap reggelét a dévai Szent Ferenc Alapítványnál kezdtük. Átadtuk az itthonról vitt
adományokat az ott nevelkedő gyerekeknek, akik nagyon örültek az édességeknek,
iskolánkban nyomtatott 3D játékoknak, alkotópadlásunkon készült kerámiának, és
könyveknek.
Ezután Vajdahunyadra utaztunk, ahol meglátogattuk a Hunyadi- Bethlen várkastélyt, majd
városnéző sétát tettünk Nagyszeben gyönyörű óvárosában, a szászok földjén. Átmentünk a
Hazugok hídján, ami szerencsére senki alatt nem remegett meg. Később megemlékeztünk az

első erdélyi országgyűlésről, Fehéregyházán pedig koszorút helyeztünk el az Ispánkútnál, a
Petőfi feltételezett elestének helyén felállított emlékműnél. Nyikómalomfalván szállásadóink
három fogásos vacsorával vártak bennünket. Élményekben gazdag napnak könyveltük el a
második napot is.

 

 
Kirándulásunk harmadik napja városnézéssel kezdődött a magyarlakta Székelyudvarhelyen.
Felkerestük a Vasszékelyt, a Nemzeti szoborparkot és a Tamási Áron Gimnázium impozáns
épületét is. Az ebédet Güdüctelepen fogyasztottuk el, ahol házi finomságokat kóstolhattak
meg a gyerekek. A következő állomás Erdély legvadregényesebb tava, a Gyilkos-tó volt.
Több legendát is hallhattunk a keletkezéséről, amelyek eltértek a gyerekek által ismertektől.
Sajátosságát az elárasztott fenyőerdőből visszamaradt, facsonkokkal teletűzdelt, zöldes
árnyalatú vízfelület adja, amiben hosszasan gyönyörködhettünk. Ezután meghódítottuk a
sziklafalakkal szegélyezett Békás-szorost. A hat kilométeres túra során mindenkinek
káprázatos élményben volt része. Áthaladtunk a Pokol-kapuján és a Pokol-tornácán is.
Megcsodáltuk a lélegzetelállító, 200-300 m magas függőleges sziklafalakat. Kellemesen
elfáradva tértünk vissza a szállásra, ahol ismét három fogásos, finom vacsora várt minket.

 

 

A negyedik nap reggelén Farkaslakára kirándultunk. Itt megemlékeztünk a legnagyobb
székely népi íróról, Tamási Áronról és megkoszorúztuk a Trianoni emlékművet. Ezután
Korondra utaztunk, ahol látogatást tettünk Ilyés Vészti Mihály hagyományőrző fazekas
családnál. Betekinthettünk a mesterség rejtelmeibe és még egy kis ajándékot is választhattunk
magunknak. Sétát tettünk a főutcán található állandó kirakodóvásárban is, majd a tordai
sóbányába utaztunk. Megérte a 13 emeletnyi lépcsőzés lefelé, mert a mélyben egy igazán
mágikus birodalom várt minket. A hatalmas sófalak között kipróbálhattuk az óriáskereket,
golfozhattunk és pingpongozhattunk is. A Tordai-hasadékot az időjárásnak megfelelő
távolságból tekintettük meg, de így is fantasztikus látványban volt részünk. Az élményekben
gazdag napot finom vacsorával zártuk.

 

 
Tamási Áron megragadó sorai, mely szerint: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne.” megerősítette bennünk azt az örök igazságot, hogy miután megismertünk
mindent a nagyvilágban, amennyire lehetséges térjünk vissza oda, ahol otthon lehetünk. Így
lett kirándulásunk ötödik, egyben utolsó napjának jelmondata: OTTHONRÓL HAZA.
Erdélyi barangolásunk utolsó napján Kolozsvárra látogattunk. Itt megnéztük a gótikus Szent
Mihály templomot és a mellette álló Mátyás szobrot, melyet Fadrusz János alkotott.️

Elsétáltunk Mátyás király és Bocskai István szülőházához is, ahol idegenvezetőnktől sok
érdekességet tudhattunk meg.
A Házsongárdi temetőben felkerestük a magyar művelődéstörténet nagyjainak, köztük
Laborfalvi Rózának és Kós Károlynak nyughelyét.
A kalotaszegi Körösfőn megnéztük a négy fiatornyos, zsindelytetős, festett fakazettás
mennyezetű, belső falfreskókkal és kalotaszegi hímzett díszítésekkel büszkélkedő református
templomot.


Csodás élmények, felejthetetlen pillanatok voltak mindenki számára.
Aztán otthonról hazaindultunk. Fáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk meg
otthonainkba az esti órákban.

 

 

A kirándulást követő héten 04.28.-án osztályfőnöki órán értékeltük az öt napos kirándulás
eseményeit. Képek segítségével felelevenítettük a látottakat, tapasztaltakkat. Tanulóinkban a
magyarság számára fontos történelmi eseményekről, a külhoni magyarság kultúrájáról,
népszokásairól hallottak új értelmet nyertek.
Az egész napos témanapon a kirándulás résztvevői megosztották friss élményeiket iskolánk
többi tanulóival. A vetítés során újraélték az öt nap programjait és elmesélték saját
élményeiket is. Egy részük a hallottak, látottak alapján plakátot készített, mások kvíz
játékban, keresztreitvényekben fitogtatták történelmi és földrajzi tudásukat.

A Határtalanul pályázatunkhoz kapcsolódott a Felvidékről hozzánk érkező Kicsi Hang
együttes verséneklő előadása, melyen a Magyarság Házának közreműködésével május 2.-án
volt alkalmunk részt venni. Az együttes csodás pillanatokat okozott felsős tanulóinknak. A
megzenésített versek nemcsak a diákok zenei élményeit, hanem irodalmi ismereteit is
bővítették.

 

Iskolánk két csapata még áprilisban szerzett jogosultságot, hogy a „Csillagok összekötnek minket – csillagászat határok nélkül” elnevezésű nemzetközi diákvetélkedő döntőjén részt vegyen Szlovákiában. A szomszédos ország ógyallai obszervatóriumának megtekintésére és a vetélkedő lebonyolítására a mai napon került sor. Tanulóink nagyszerűen helyt álltak a versenyen. A szép eredményeket sok-sok előzetes tanulással, felkészüléssel alapozták meg.

Egri Bence, Szabó Péter és Varga Ádám csapata 4. helyezést ért el, Buda Bálint, Egri Noel és Láng Máté csapata pedig 5. helyezett lett. Gratulálunk a szép eredményekhez!

Nagyon büszkék vagyunk rátok, igazán méltó módon képviseltétek iskolánkat és Magyarországot!

A  tanulókat Benis István földrajz szakos pedagógus készítette fel.

Köszönjük Dr Ferenczi Gábornak és a sportegyesületnek az utazáshoz nyújtott támogatást, valamint Molnár Lászlónak a szállítást!

XII. alkalommal szervezték meg Ászáron a Bakonyalja Kupát, melyen 50 sakkozó mérkőzött meg. A felsősök mezőnyében 8 csapat vett részt. Iskolánkat Babusák Roland, Egri Olivér, Molnár Dávid és Varga Ádám tanulókból álló csapat képviselte.

Diákjaink 2. helyezést értek el, gratulálunk!

Köszönjük Vinkovits László tanár úrnak a felkészítést, szervezést, az Önkormányzatnak és a Sportegyesületnek pedig a szállítást!

Az idei tanévben 126 tanuló vett részt az „Ifjú fizikusok” megyei versenyén a hetedik és nyolcadik évfolyamokról. Az előzetes fordulók eredménye után a 40 legjobban teljesítő diákot hívták meg a megyei döntőre, melyet Tatán az Eötvös József Gimnáziumban rendeztek. A tanulók elméleti teszteket, fizikatörténeti feladatokat oldottak meg és egy laboratóriumi mérést, kísérletet végeztek el. Iskolánk tanulói kiválóan szerepeltek. Szabó Péter nyolcadik osztályos tanuló 1. helyezett lett, Egri Bence hetedik osztályos tanuló pedig 6. helyezett.

Gratulálunk az eredményekhez! Nagyon büszkék vagyunk rátok! Jó, hogy a korábbi szép eredményeket sikerült megtartani Felkészítő tanárok: Benisné Manner Melinda és Mór Mária. Köszönjük munkájukat!

Harmincadik alkalommal szervezték meg a Teleki Pál Földrajz-földtan Verseny döntőjét, ami immár országosból, Kárpát-medenceivé nőtte ki magát.

Iskolánkat és megyénket Varga Ádám, 7. osztályos tanuló képviselte, aki e rangos versenyen nagyszerű teljesítményével a díjazottak közé került, 6. helyezést ért el.

Szívből gratulálunk Ádám, nagyon büszkék vagyunk rád!

A hetedik osztályosok mezőnyében 28 tanuló vett részt. Magyarország minden tájáról és a határainkon túlról is érkeztek diákok: Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről és Kárpátaljáról. Mindenhonnan a legjobb földrajzosok.

A döntőt Egerben szervezték meg, mely három napon át tartott. Pénteken a tanulók írásbeli feladatsort oldottak meg, szombaton terepgyakorlaton vettek részt, és szóbeli vizsgájuk is volt. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Líceum dísztermében került sor vasárnap.

Az egyes fordulók között Eger nevezetességeinek megtekintésére is lehetőség nyílt. Rendkívül érdekesek és tanulságosak voltak a terepgyakorlaton bemutatott geológiai nevezetességek: Szomolyai kaptárkövek, Suba-lyuk ősemberbarlang, Hór-völgyi geológiai feltárás. Ádám mindhárom fordulóban kiegyensúlyozottan, magas szinten teljesített.

Felkészítő tanára Benis István, akinek köszönjük munkáját!