Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!


Hogy a legkisebbek se maradjanak le semmi jóról, az iskola az 1. és 2.
osztályosoknak is szervez egy játékos tábort augusztus 24-től 26-ig.
Célunk, hogy ne csak az iskolapadban találkozzatok újra a hosszú nyári
szünidő után kedves pajtásaitokkal, hanem egy héttel a tanévkezdés előtt
segítsünk nektek egy kicsit ráhangolódni az iskolára.
Programok a három napban: - minden napot a tornateremben kezdenénk
- beszélgetés nyári élményekről
- mesélés
- ismerkedős lazító játékok
- két iskolaépület megtekintése
- játékok az iskola megszépült udvarán
- alkotások készítése a nyári élményekről
- séta a játszótérre
- ajándékkészítés.
Mindhárom nap 9-től 12-ig tartanak a foglalkozások.
Gyülekezés az alsós iskola épületénél. A bejáró gyerekek számára a
közlekedést igény szerint biztosítjuk.
A táborban a bakonysárkányi iskola tanulói vehetnek részt.
Szeretettel várunk minden érdeklődő 1. és 2. osztályos tanulót.

2011 az önkéntesség éve. A bakonysárkányi iskola pedagógusai és a szülők szép példát mutattak augusztus 27-én, szombaton, amikor heti pihenőnapjukat áldozva dolgoztak az iskola szebbé tételén.

Az esős időjárás megrongálta a támfalat, a fű benőtte a sportpályát, a szünidőben pedig sok szemét és gaz halmozódott fel az udvaron.

A szorgalmas kezek helyreállították a támfalat, megtisztították a sportpályát a gaztól. Lefestették a kézilabda és a kosárlabda pálya vonalazását, újrafestették a kapukat, a kosárpalánkokat és a kerti padokat. Gereblyéztek, kapáltak valamint összegyűjtötték a szemetet és az elszáradt gazt. Az alsós iskolánál a balesetveszélyes ágakat lemetszették és az automatikus csengető rendszer szerelési munkáit is elvégezték.

Összesen 25 ember 100 óra önkéntes munkát végzett környezetünk megszépítéséért, és azért hogy gyermekeink biztonságosabb, esztétikusabb környezetben kezdhessék meg az új tanévet. Köszönet az alábbi pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek, lakótársainknak önkéntes munkájukért:

Antal Krisztofer

Benczik Sándor

Beke Ildikó

Benis István

Benisné Manner Melinda

Kiss Ramóna

Malcsik Józsefné

Manner Márton

Manner Róbert

Molnár Balázs

Molnár István

Molnár László

Mór Mária

Prosszerné Benczik Edit

Rumán Sándor

Smid Márta és férje

Szabó Magdolna

Székely Emese

Székely Márton

Szroghné Patvaros Zsuzsanna

Valki Miklós

Varga Csaba

Varga Tibor

Wágner Imre

1 2
3 4
5 6
7 8

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Iskolánkban a tanévnyitó ünnepség szeptember elsején, csütörtökön 8 órakor lesz a felsős épület udvarán. Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket!

Ez lesz az első tanítási nap. A kísérő szülőket szívesen látjuk az évnyitó utáni első osztályfőnöki órán is. A bejáró gyermekek utazása a tavalyi menetrend szerint történik.

Benisné Manner Melinda igazgatónő szeptember elsején 8 órakor köszöntötte a tanévnyitóra megjelenteket.

A Himnusz elhangzása után az első és második osztályosok szavaltak, énekeltek ügyesen és bátran.

1 2

Ezután az igazgatói beszéd következett.

Kedves Elsősök!

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a bakonysárkányi Általános Iskola tanulóiként. Megköszönöm nektek ezt a kedves műsort, mellyel megajándékoztatok bennünket. A várakozás izgalma talán bennetek lüktet a legélesebben. Biztosak lehettek abban, hogy nagyon fogunk szeretni benneteket. A tanító nénik rövid idő alatt megismertetik veletek a számok és a betűk világát, sok mesét, verset, dalt tanítanak meg, sokat fogtok rajzolni, színezni, festeni, tornázni, német szavakat kiejteni. Mozgalmasan telnek majd napjaitok, s évek múlva szívesen gondoltok vissza erre az időszakra.

Kedves felsőbb évesek!

Ti már jól ismeritek iskolánkat, elvárásainkat: tisztességes viselkedést és képességeitekhez mérten jó tanulmányi eredményeket várunk tőletek.

Nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel várta a közel 30 1. és 2. osztályos
kisdiák a 2011. augusztus 24-25-26-án, az iskolában első alkalommal
megszervezett iskolakezdés előtti, iskolába csalogató tábort.
Mindhárom nap programját, ami 9-12 óráig tartott, a tornateremben kezdtük.
Mivel a nyár nem hazudtolta meg magát, és az egyik legmelegebb hetet
sikerült kifognunk, mindenkinek jólesett a tornaterem kissé hűvösebb,
kellemesebb levegője.

 

3
Természetesen a szabadban is tartózkodtunk minden nap, de igyekeztünk az
árnyékos helyeket megkeresni.
A reggeleket egy rövid játékkal indítottuk, hogy feloldódjunk. Utána egy
iskolához kapcsolódó mese következett, amit nagy odafigyeléssel hallgattak
a gyerekek.
Megbeszéltük, mindenki elmesélte a többieknek a nyári élményeit.
Ezután megint játszottunk, majd a nap zárásaként megmutattuk a leendő
elsősöknek a két iskola épületét és helyiségeit.
Másnap a nyári élményekről mindenki szabadon választott technikával
készített egy rajzot, ami a folyosón lett elhelyezve 1-1 tablón.
A köztes játékok és a mese ezúttal sem maradhatott el.
A záró nap is nagyon jól sikerült. A mese és játéktanulás után az
otthonról hozott és a közösen gyűjtött apró virágokból zsákvászon szalagra
fűzve gyönyörű ajtódíszítő ajándékot készített minden kisgyerek.
Azt tapasztaltuk, hogy a kezdeményezés nagyon jól bevált, és a tábor
meghozta a gyerekek kedvét az iskolához.
Délre mindannyian elfáradtak ugyan, de nagyon jól érezték magukat, és
másnap ugyanolyan lelkesedéssel érkeztek meg.
A következő nyáron is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Első és második osztályos tanítók