Honismeret oktatása

A német honismeretet, minden évfolyamon egy órában tanítjuk. A nemzetiségi tartalom megjelenik a tanórán kívüli tevékenységekben (énekkar, népi tánc, agyagozó /kerámia/ szakkör, játszóházak) is, illetve időnkét más tanórákon. A honismereti tartalom átadásában jelentős szerepet kap a kétkultúrájú alkotópadláson végzett tevékenység (nemzetiségi ételek készítése, fafaragás, agyagozás) tanórán és tanórán kívül. A tanítás nyelve a nemzetiség nyelve.

 

Példák tanórai és tanórán kívüli népismereti tartalom átadására

Technika órákon fajátékok készítése, valamint kvircedli, macskapracni és mézeskalács készítése a kétkultúrájú alkotópadláson:

fajatek kvircedli

Famunkák, fafaragások

Tanulói munkák - karácsonyi ünnepkör

padlas12 padlas13

Tanulói munkák - húsvéti ünnepkör

padlas14 padlas15

Tanulói munkák - fajátékok

padlas16 padlas17

Kerámia szakkörön a tavaszi és az őszi ünnepkörhöz kapcsolódó motívumok készítése agyagból:

padlas11 keramia

Tanulói munkák - húsvéti ünnepkör

padlas3 padlas4

padlas5 padlas6

Tanulói munkák - téli ünnepkör (Mikulás, karácsony)

padlas7 padlas8

Tanulói munkák - hagyományos helyi kvircedli formák agyagból

padlas9 padlas10

Projektmunkák-sváb épületek

padlas1 padlas2

Néptánc foglalkozásokon gyakoroljuk a németség hagyományos táncait:

 

tanc

 

Óraszámok:

1-8. évfolyamon heti 1 óra

A követelményeket a helyi tantervünk tartalmazza.