A  felhívás  célja  a  konstruktív  és  értékközpontú  nevelés,  az  egész  életen  át  tartó  tanulás  iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése.

Cél  a  köznevelés  minőségi  fejlesztése  nem formális  és  informális  tanulási  módszerek  kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A konstrukció célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a  Nemzeti  alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

Iskolánk a pályázati program keretében 2018 júniusában és 2019 júniusában két csoportban egy hetes napközis tábort valósít meg. Alsós tábor korosztályi összetétele 1., 2., 4. osztályos diákok. Felsős tábor korosztályi összetétele 6. osztályos tanulók. A tábor keretében napi négyszer biztosítunk étkezést és legalább egy alkalommal külső helyszínre visszük el a táborozókat.

Felsős tábor 2018

Alsós tábor 2018