Iskolánkban minden évben német versenyt hirdetünk. Először az osztályok legjobbjait választjuk ki, majd a döntő megmérettetés következik. A verseny írásbeli és szóbeli részből áll. A tanulók szókincsét, nyelvi ismereteit és nyelvhasználati készségeit értékeljük. A győztes diák elnyeri a "Bakonysárkány legjobb németese" címet.

Az utóbbi három év legjobb németesei:

2008. Lanter Georgina

2009. Krausz Berta

2010. Horváth Mirjam

2011. Varga Eszter

2012. Benis Olivér

2014. Varga Tamás

2015. Balogh Nikoletta

A győztessel minden évben interjút készítünk a Sárkányhangban.

 

verseny1

 

Körzeti német versenyeken is részt veszünk. Íme az egyik versenyről szóló beszámolónk:

 

verseny2

 

Legfrissebb területi eredményeinkről itt olvashat.

Intézményünk társszervezője a Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztiválnak, melyet 1995 óta szerveznek a kistérségben nyolc-tíz helyszínen egy időben. Iskolánk a német nemzetiségű dalkörök, népzenei és néptánc együttesek koordinálását, kísérését, vendéglátását végzi. Igyekszünk tartós kapcsolatot kiépíteni a csoportokkal.

 

Bakonyi1 Bakonyi2

Nemzetiségi hagyományaink bemutatására alkalmanként kiállítást szervezünk. A helyi és a környékbeli (Mór, Pusztavám, Várgesztes, stb…) svábok múltját, népviseletét, kézműves hagyományait mutatjuk be.

 

kiallitas3 kiallitas4

 

kiallitas5 kiallitas6

 

kiallitas7 kiallitas8

A Bakonysárkányért Alapítvány által összegyűjtött „Bakonysárkány 100 éve képekben” című kiállításnak állandó helyszínt biztosítottunk a kétkultúrájú padlás feljárójában. A digitalizált régi képek sváb történelmünket is bemutatják magyar és német nyelven feliratozva.

 

kiallitas1 kiallitas2

Iskolánk tanulói rendszeresen ellátogatnak egy-egy német nemzetiségi múzeumba vagy tájházba. Többször voltunk a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumban és a Móri Heimatmuseumban. 2015 tavaszán nemzetiségi hagyományainkat bemutató nagy méretű kerámia képet készítettünk Székely Emese pedagógus vezetésével a tatai múzeum felhívására. A kiállítási tárgyat további felhasználásra átadtuk a múzeumnak. 2010 őszén minden osztályunk részt vett Móron egy látogatáson, ahol a kvircedli kiállítást is megnéztük és a fazekas műhely munkájába is betekintettünk.

A múzeumban látottakat rendszerint megörökítjük és kiállítjuk iskolánkban.

 

muzeum muzeum2

Rendszeresen programot szervezünk a Márton napi ünnepkörhöz kapcsolódóan. Alkalmanként a Bakonysárkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és az óvodával közösen. Időnként rajzversenyt hírdetünk és kiállítást szervezünk. A díjazottakat a nemzetiségi önkormányzat támogatja.

marton1 marton2

marton3 marton4

Közel húsz éve minden karácsony és húsvét előtt hagyományőrző játszóházat szervezünk. Erre alkalmanként a település idős "mestereit" is meghívjuk. Volt már kosárfonó, rongyvarró, szalmakötő és csuhéfonó vendégünk is. Az utóbbi években előtérbe kerültek a fazekasmunkák, a fafaragás és fajáték készítés, valamint a hagyományos sváb és magyar ételek készítése a kétkultúrájú alkotópadláson.

nemet1 nemet2

nemet3 nemet4

A Komárom-Esztergom Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett nyelvi és hagyományőrző táborokban alkalmanként tanulóink is részt vesznek. Ehhez a Bakonysárkányi Német Kisebbségi Önkormányzat is támogatást nyújt. Az utóbbi években az alábbi tanulók táborozhattak a kisebbségi önkormányzatok jóvoltából és jó nyelvtudásuk eredményeként: Kiss Krisztina, Heller Adrián, Wellner Bence.

 

Nemzetiségi oktatásba bekapcsolódó elsőseinket német szokás szerint minden évnyitón ajándéktölcsérrel köszöntjük.

 

tolcser

 

PÁLYÁZATOK A NEMZETISÉGI OKTATÁSUNKHOZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Nemzetiségi oktatásunkat pályázatok segítségével is szinvonalasabbá tesszük. Sikeres pályázati kulturánknak köszönhetően a tanulóknak ingyenes délutáni és szabadidős programokat, kedvezményes tanulmányutakat tudunk kínálni.

Az utóbbi évek pályázataiból:

2006. Komárom-Esztergom Megyei Közoktatásért Közalapítvány - Német nemzetiségi nap szervezése

2006. Világ-Nyelv - Tanodaközpont létrehozása, nyelvoktatás eszközellátottságának javítása

2007. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekét Közalapítvány - Német nemzetiségi nap szervezése

2007. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - Német nyelvi tanulmányút szervezése

2007. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány - Gyökereink, a bakonysárkányi németek története kiadvány nyomdai költségei

2007. LEADER+ pályázat - kétkultúrájú alkotópadlás kialakítása a nemzetiségi hagyományok átörökítésére, kézműves műhelyek létrehozására és működtetésére (részletesebben lásd lent)

2008. ALCOA Alapítvány - nyelvi tanulmányút szervezése Bajorországba

2008. Komárom-Esztergom Megyei Közoktatásért Közalapítvány - Német nyelvi tanulmányút szervezése

2009. TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás bevezetése:

 • német nyelv - területen egy alsós és egy felsős csoportban

 • német nyelv kompetencia alapú oktatásához szemléltető eszközök vásárlása

 • pedagógus továbbképzések: német nyelv kompetencia alapú oktatása és módszertani képzések (differnciálás, kooperatív oktatás, IKT alkalmazás)

 • 2 nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó innováció kidolgozása

 • nyelvi tanulmányút megvalósítása

 • három hetet meghaladó projekt nemzetiségi oktatásunkhoz kapcsolódóan

 • jó gyakorlat átvétele bécsi partneriskolából

 • jó gyakorlat átvétele hazai nemzetiségi partneriskolából

2010. TIOP 1.1.1-07 Interaktív táblák, szavazószett a nyelvoktatás hatékonyságának javítására

2011. TIOP 1.1.1-09 Tanulói laptopprogram - német nyelv és irodalom órákon történő alkalmazásra

 

KÉTKULTÚRÁJÚ ALKOTÓPADLÁS KIALAKÍTÁSA

Projekt költsége: 11.764.706 Ft

Pályázati támogatás: 10.000.000 Ft

 

Indokoltság:

 • községünkben és a kistérségben kihasználatlan kulturális értékek vannak;

 • a népi mesterségek fokozatosan feledésbe merülnek;

 • nincs a kistérségben a német nemzetiségi hagyományok bemutatását szolgáló helyszín (kistérség 5 települését érinti);

 • kevés a „bakonyaljai barangoló” útvonalhoz kapcsolódó népi, kulturális értékeket bemutató helyszín.

Adottságok a megvalósításhoz:

 • 16 éves rendezvényszervezői tapasztalat (hagyományőrző játszóházak, kézműves foglalkozások, népi tárgyi eszköz készítő foglalkozások, kulturális programok);

 • szakképzett humánerőforrás;

korábban kihasználatlan épületrész.

 

Célok:

 • az iskola padlásterének felújítása, alkotó-padlás kialakítása;

 • mesterségek elsajátításához helyszín biztosítása;

 • kiállításoknak, hagyományőrző rendezvényeknek („sárkányok” népmese találkozója, író-olvasó találkozó), fórumoknak, képzéseknek (népi kismesterségek) sajátos, újszerű helyszín biztosítása;

 • kistérségi közös rendezvények új színfolttal történő bővítése;

 • a látnivalók számának növelése a „bakonyaljai barangoló” útvonalán.

Ezen keresztül további célok:

 • a magyarság és a német kisebbség tárgyi és szellemi kultúrájának tudatossá tétele;

 • a helyi és kistérségi lakosság identitástudatának erősítése;

 • az itt élők helyben maradásának elősegítése,

 • a betelepülési kedv fokozása.

A projekt célcsoportja:

 • a magyar és német kultúra és hagyományok iránt érdeklődő lakosok (600 fő);

 • német nemzetiségi hagyományőrző csoportok, közösségek (5-6 csoport);

 • a mesterségek iránt érdeklődő gyerekek és fiatalok (30 fő);

 • idősebb mesterek (3-4 fő);

 • a népi ételek elkészítéséhez értő nők (6-8 fő);

 • hátrányos helyzetűek (15-20 fő)

 • nagycsaládosok (20-25 család).

Projekt tartalma, tevékenységei:

Az iskola padlásterében egylégterű, többfunkciós alkotó műhelyt alakítunk ki. Ehhez a tetőt felújítjuk, a belső teret átalakítjuk és kézműves tevékenységhez szükséges eszközöket, és gépeket szerzünk be. A padlástérben 58,43m2 hasznos területet építünk be, amely osztatlan helyiség lesz. A padlás különböző “sarkaiban” más-más régi magyar és német népi mesterség kipróbálására, tárgyak előállítására alkalmas berendezést helyezünk el. Ezek közül kiemelt szerepet kap a fafaragó, faeszköz és a kerémia készítő, valamint a népi ételkészítő “sarok”. A fafaragó helyszínen munkapadra szerelt fúrógép, szalagfűrész, lombfűrész, fafaragó és vésőkészletek hét ember egyidejű tevékenykedését biztosítja. A kerámia készítő sarokban lábhajtású korongot és elektromos kemencét helyezünk el. A népi ételkészítő sarok a magyar és német hagyományos ételek (mézeskalács, kvircedli) készítését teszi lehetővé. Ehhez a következő berendezést szereljük fel: konyhabútor, beépített főzőlappal, sütővel, elszívóval és mosogatóval.

A közös légtér lehetőséget ad több tevékenység egyidejű végzésére, kistérségi és kistérségen kívüli túrista vagy hagyományőrző csoportok fogadására és foglalkoztatására. Az alkotó padlás kiállításoknak (hagyományos népi eszközök, helyben készített tárgyak, történelmi, kulturális témák) is helyet ad. A kisebb kézi eszközökkel végezhető tevékenységekre (szövés, szalma- és csuhékötés, vesszőfonás) a középső térrészben nyílik lehetőség. A helyszín alkalmas kislétszámú (népi) irodalmi, kulturális rendezvények fogadására is.

A projekt egyedisége megnyílvánul a teljes körű kihasználtságban.

 

Projekt innovatív jellege:

A kistérségben először lesz egy olyan közösségi tér, amely helyet és eszközt biztosít a népi mesterségek bemutatására, elsajátítására. Újszerű szolgáltatást jelent, hogy a magyar mellett a német hagyományok megismerése, ápolása is helyet kap.

A „bakonyaljai barangoló” túraútvonalának egyik állomásaként a természeti adottságok és a népi kismesterségek sajátos összekapcsolására ad lehetőséget a projekt megvalósítása. Mindehhez társítjuk a helyben adott humán erőforrást (népi kismesterség oktató, idős mesterek) és a kihasználatlan épületadottságot (beépítetlen tetőtér).

A projekt újszerűsége megmutatkozik abban, hogy egy helyen képes teret biztosítani több különböző szektor (kézműves, oktatási, kulturális, önkormányzati, turisztikai szektor) összekapcsolásához, a köztük lévő kapcsolatteremtéshez.

A projektben együtt dolgoznak:

 • kézművesek,

 • pedagógusok,

 • közművelődési szakemberek,

 • önkormányzati dolgozók,

 • civilek,

 • önkéntesek.

 

A bakonysárkányi Általános Iskola tetőtere jelenleg beépítetlen, az abban rendelkezésre álló terület nem hasznosított.

Rendelkezésre áll:

60 m2 beépítésre alkalmas padlástér.

A helyi pedagógusok játszóházak, kézműves foglalkozások szervezésével kapcsolatos tapasztalatait az alkotóműhelyben a kistérségi célok szolgálatába állíthatjuk.

Rendelkezésre áll:

Két közművelődési szakember, egy népi játszóház-vezető, 3 német szakos pedagógus, 12 további pedagógus.

A településen és a kistérségben élő idősebb emberek mesterségbeli tudását korábban nem eléggé hasznosítottuk. Az alkotópadlás létrehozásával teret és eszközöket biztosítunk számukra ismereteik átadásához.

Rendelkezésre áll:

3-4 fő helyi kézműves.

 

A sikeres pályázatnak köszönhetően a projekt 2007. novemberében megvalósult az alkotópadlás elkészült. Fenntartási kötelezettségünknek megfelelően működtetjük, erről évente beszámolunk.