Bakonysárkány iskolaA nemzetiségi németet első osztálytól minden héten öt órában tanítjuk, a német nyelvű honismeretet alsóban és felsőben is heti egy órában oktatjuk. Így a nemzetiségi kultúra ápolását és a versenyképes nyelvtudást is garantálni tudjuk a szorgalmas tanulóknak. A színvonalas, emelt óraszámú német nemzetiségi oktatás mellett angol nyelvet is tanulhatnak gyermekeink szakköri formában. A diákok és pedagógusok munkáját segítik a Világ-Nyelv projekt keretében felszerelt számítógépek és interaktív nyelvi programok.

Fejlesztőpedagógusaink foglalkoznak a tanulásban lassabban haladó diákokkal, segítik őket a felzárkózásban. A speciális ellátást igénylőkkel gyógypedagógus foglalkozik. Differenciált, személyre szabott módszerekkel járulunk hozzá az esélynöveléshez. Helyben van logopédiai és gyógytestnevelési foglalkozás. A tehetséges tanulókat versenyekre készítjük fel. Kimagasló versenyeredményeink vannak földrajzból, mese és prózamondásból. Jól szerepeltek az utóbbi években tanulóink a matematika, fizika, földrajz, robotika és sakk versenyeken. Minden évben megválasztjuk "Bakonysárkány legjobb németesét".

A felvételi tárgyakból (matematika, magyar) felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk. Szakköri kereten néptánc oktatáson vehetnek részt a gyerekek. Az agyagozó szakkörön,  a Zöldsárkány Csoport (környezettan) foglalkozásain, rendezvényein diákjaink szerteágazó képességeiket fejleszthetik tovább.

2009 szeptemberében iskolánkban bevezettük a kompetencia alapú oktatást. A megvalósítás a TÁMOP 3.1.4 pályázati támogatásból történt, fenntartására öt éves kötelezettséget vállaltunk.

2018-tól a "Digitális környezet a köznevelésben" pályázat keretében XXI. századi informatikai környezetet és robotika oktatást biztosítunk a tanulók számára. 

Szülői igény szerint jelentkeztetjük a tanulókat Junior nyelvvizsgára.

 

Szakkörök:

Zöldsárkány (környezettan)

Angol

Néptánc

Énekkar

Matematika

Mérés-értékelés, fizika

Robotika

 

Felvételi előkészítő:

Magyar 8. osztály első félév, 7. osztály második félév

Matematika 8. osztály első félév, 7. osztály második félév

 

Helyet biztosítunk a különböző felekezetek hittanóráinak, a hit- és erkölcstan óráknak.