Benis István

"BONIS BONA A nemzet tehetségeiért" díj

Iskolánk pedagógusa, Benis István „BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT” díjat kapott kiváló tehetségfejlesztő munkájáért. A díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából Rétvári Bence miniszterhelyettes adta át a Pesti Vigadó dísztermében.

Benis István pedagógusdiplomáját 1988-ban szerezte a Budapesti Műszaki Főiskolán. A természet iránti szeretete és érdeklődése késztette arra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz szakját is elvégezze 1996-ban. Meggyőződése szerint, a tanítás és a tehetségfejlesztés alapja az, ha a tanár is megmarad jó tanulónak és képes megújulni. Ezért 2014-ben, a Pannon Egyetemen környezettan tanári diplomát is szerezett. Harminc éves tanári pályája alatt mindvégig nagy figyelmet fordított a tehetségek felismerésére és fejlesztésére. Szakkörökön, tehetségfejlesztő foglalkozásokon változatos módszerekkel érte el, hogy a diákok megszeressék a természetet és a földrajzot, ezáltal érdeklődők legyenek a tantárgy iránt. A Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskolában negyed évszázada dolgozik a természettudományos tehetségfejlesztő projektek megvalósításán. Számos NTP-s pályázatban vállalt feladatot, jelentős szerepe volt abban, hogy az iskola tehetségpont lett. A Teleki földrajz és a Kaán természetismereti versenyek megyei döntőjén 45 alkalommal jutottak dobogóra tanítványai, az országos döntőbe 16 tanulója került. Tehetségfejlesztő munkájáért korábban két alkalommal kapta meg a Teleki Pál Emlékérmet, 2014-ben pedig Öveges József-díjban részesült. Pedagógus pályája alatt mindvégig kistelepülési iskolában dolgozott.

Ars poeticája is ebből származtatható:

"Nincs olyan kis létszámú iskola, ahol ne lenne tehetséges diák. A tanár dolga, hogy megtalálja és segítse őket."

Teleki Pál emlékérem

2015 májusában Benis István tanár úr második alkalommal kapta meg a Teleki Pál emlékérmet. A rangos díjat az alkalomból vehette át, hogy az utóbbi tíz évben ő juttatta a legtöbb diákot az országos döntőbe.

IMG_1802

 

Öveges József-díj

Iskolánk pedagógusa, Benis István 2014. november 14-én Öveges József-díjat vehetett át a Komárom-Esztergom Megyei Közoktatásért Közalapítványtól. Az elismerést minden évben 3 tanár kapja, a megyében végzett kiemelkedő pedagógiai munkáért.

A díjat Kálmán Attila kuratóriumi elnök, korábbi oktatási államtitkár adta át. Az ünnepségen az alábbi mondatok hangzottak el.

03

Benis István pedagógiai életpályáját 26 éve kezdte az Ácsteszéri Táncsics Mihály Általános Iskolában. 20 éve a Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola pedagógusa. Földrajzot, természetismeretet, és technikát tanít, informatikai ismereteit szakköri formában adja át a tanulóknak.

Földrajztanárként mindig kiemelt hangsúlyt helyezett a tehetséggondozásra, a versenyeztetésre. Mindezt kiváló eredménnyel tette. A Teleki Pál Földrajz és a Kaán Károly Természetismereti Versenyek országos döntőjére 14 diákot juttatott el Komárom-Esztergom megye képviseletében. Az országos döntőkön is jól szerepeltek diákjai. Ötödik, hatodik és második helyezést is értek el.

Fenti versenyek megyei döntőjén összesen 36 dobogós helyre juttatott diákokat. Ez annál is inkább figyelemre méltó, hogy egy 140 fős kisiskolából kerültek ki a versenyzők, akiknek 30%-a hátrányos helyzetű volt.

Pályája során mindvégig törekedett a szakmai, módszertani megújulásra, ennek érdekében négy diplomát is szerzett. Nemcsak iskolájában vesz részt az innovációs munkában, számos más intézménnyel, szakmai szervezettel működik együtt az oktatás megújítása érdekében. A közelmúltban a Pannon Egyetem oktatóival vett részt a kerettantervek elemzésében, módosítási javaslatok megfogalmazásában.

Tantestületének elismert tagja. Tanítványai hálásak a sok tanórán kívüli programért, melyeket fáradhatatlanul szervez a természet megszerettetése és a közösség összekovácsolása érdekében.

 

Teleki Pál emlékérem

2007 májusában Teleki Pál emlékérmet kapott Benis István tanár úr, annak elismeréseként, hogy a földrajzverseny országos döntőjébe ötödik alkalommal készítette fel sikeresen tanítványait.

IM000001

Benis István további elismerései, oklevelei

Elismerő oklevél a „Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny országos döntőjén tanítványa sikeres felkészítéséért” 3 alkalommal, 2010, 2012, 2015

Elismerő oklevél a „Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért végzett több éves eredményes felkészítő munkáért” 2 alkalommal, 2012, 2015

Elismerő oklevél az „MTT Teleki Pál Országos Földrajz-földtan versenyért végzett eredményes munkája elismeréséül” 11 alkalommal, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015

Elismerő oklevél a „Magyar Természettudományi Társulat Teleki Pál Országos Földrajz-földtan versenyén elért kiemelkedő teljesítményért” 3 alkalommal, 2011, 2012, 2014

Oklevél a „MOZAIK Országos Földrajz Versenyen tanítványa által elért első helyezésért”, 2012

Oklevél a „MOZAIK Országos Természetismeret Versenyen tanítványa által elért első helyezésért”, 2013

Fekete István-díj 2021/2022-es tanév

 

Benisné Manner Melinda

Különdíj

A Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban Dr Dobos Krisztinától vehetett át oklevelet iskolánk igazgatója, Benisné Manner Melinda 2001 áprilisában. A különdíjat a "Millenniumi ünnepségünk" pályázaton nyerte el.

 

Polgármesteri dicséret

2006 decemberében iskolánk igazgatja, Benisné Manner Melinda polgármesteri dicséretben részesült az általános iskola működtetésével kapcsolatban kifejtett szervező tevékenysége elismeréséül.

 

Községi elismerés

2010 decemberében iskolánk igazgatója elismerő oklevelet vehetett át a település polgármesterétől az iskola működtetésében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül.

 

Mór Mária

Elismerő oklevél sikeres versenyfelkészítésért

IMG_1539

Iskolánk matematika tanára, Mór Mária sikeres tehetséggondozó munkájáért, a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei döntőjére való eredményes felkészítéséért elismerő oklevelet kapott 2009 márciusában. Két tanítványával vett részt a tatai díjátadón, akik második, illetve harmadik helyezést értek el.

 

Rumán Sándor

Tankerületi elismerő oklevél

Rumán Sándor elismerő oklevelet kapott Kolonics Éva tankerületi igazgatótól 2015 júniusában eredményes pedagógiai munkájáért.

 

Székely Márton

Tankerületi elismerő oklevél

Székely Márton elismerő oklevelet kapott Kolonics Éva tankerületi igazgatótól 2015 júniusában eredményes pedagógiai munkájáért.

Fekete István-díj 2021/2022-es tanév

 

Elismerő oklevél sikeres versenyfelkészítésért

zrinyi4

Iskolánk matematika tanára, Székely Márton sikeres tehetséggondozó munkájáért, a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei döntőjére való eredményes felkészítéséért elismerő oklevelet kapott 2011 márciusában. Két tanítványával vett részt a tatai díjátadón, akik második, illetve hetedik helyezést értek el.

 

Székely Emese

A Fekete István-díjat a 2016-2017-es tanévben iskolánk tanítónője, Székely Emese kapta, aki közel negyven éve van a pályán és 27 éve dolgozik intézményünkben. Osztálytanítói munkájából a legkiemelkedőbb a gyermekekre gyakorolt hatása, az olvasóvá nevelés. Pedagógusként kiváló szervező munkáját, kreativitását kell megemlíteni. A tanulók színpadra állításában éppen annyira sikeres, mint a mesemondó versenyek szervezésében. Még sokan emlékszünk a 100 év, 100 vers, 100 gyerek címmel rendezett nagysikerű műsorára is. Az utóbbi 10 évben elkötelezetten dolgozott az alkotópadlás kerámiaműhelyében. Nemcsak látványos kiállításokon csodálhattuk meg az irányításával készített alkotásokat, hanem immár sok család otthonát és az iskola falait is díszítik a szép és praktikus tárgyak.

Pedagógus szolgálati emlékérmet 2019 júniusában, nyugdíjba vonulása alkalmából, sok évtizeden át tartó kiváló tanítói munkájáért, példamutató hagyományőrző és kézműves tevékenységéért kapott.

IMG_4500

Smid Márta

Fekete István-díjat a 2017-2018-as tanévben iskolánk tanítónője, Smid Márta kapta, aki közel negyven éve van a pályán és kereken 30 éve dolgozik intézményünkben. Osztálytanítói munkájából legkiemelkedőbb az alapos felkészülés, a rendszerességre nevelés, és a következetesség. Iskolánkban töltött pályája alatt mindvégig osztályfőnök volt, de ellátott munkaközösség-vezetői feladatokat is. Márti néni nemcsak a ballagó diákok egy részét vezette be az írás, olvasás tudományába, hanem a jelenlévő szülők közül is sokan tőle tanultak meg betűket formázni vagy számolni.

Pedagógus szolgálati emlékérmet 2019 júniusában, nyugdíjba vonulása alkalmából, 40 éves következetes tanítói munkájáért kapott.

Prosszerné Benczik Edit

Pedagógus szolgálati emlékérmet 2020 júniusában, nyugdíjba vonulása alkalmából, 40 éves tanári munkájáért, az iskola iránti hűségéért kapott.

 

 

 

Vinkovits László

A Fekete István-díjat a tantestület döntése értelmében elsőként kapta meg 2016 júniusában hosszú évtizedeken keresztül tartó vezetői munkájáért, az általános iskolás korú diákok neveléséért, oktatásáért. Pedagógusi mivoltából még nyugdíjba vonulását követően sem tudott kilépni. A helyi közösség olvasóvá nevelésén, a gyerekek sakk képességének fejlesztésén nyugalmazott pedagógusként is tovább dolgozott.