Sokoldalú nevelés a napköziben

Napközis és tanulószobás csoportjaink telt házzal működnek. Nem csoda, hiszen a szülők sokszor több műszakban dolgoznak, nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. Mások inkább a szakemberekre bízzák a gyermek másnapi felkészítését. Nem utolsó sorban sokan azért választják a napközit, mert a házi feladat elkészítése mellett nevelő feladatot is ellát.

Alsós diákjaink gyakran vesznek részt a szomszédos könyvtár épületében foglalkozásokon.  Az olvasóvá nevelést a szép könyvek lapozgatása, kiválasztása is segíti. Megismerkednek a katalógushasználattal, a rendelkezésre álló számítógépekkel pedig információikat bővíthetik.

A hideg idő beálltával előtérbe került a környezeti nevelés. A kis diákok gondosan összeszedték a szemetet az iskola udvarán, majd száraz ágakat és egyéb természetes anyagokat gyűjtöttek. Mindebből formás madáretetőt készítettek, gondolván a hamarosan eleség nélkül maradó madárkákra.  A madáretetőbe magvakat raktak és vállalták a rendszeres utánpótlás biztosítását is.

Az alsós napközis csoportokat Kiss Ramóna és Molnár Gábor pedagógusok vezetik, az Ő irányításukkal zajlanak a könyvtári foglalkozások és a környezeti nevelés.

 

napkzi1 napkzi2