2018. március 1-jétől a „Digitális környezet a köznevelésben Fejlesztés a Tatabányai Tankerületi Központ intézményeiben”EFOP-3.2.3-17-2017-00008 számú Európai Unió által támogatott pályázat a megvalósítási szakaszába lépett. A megvalósítók: az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola, a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskolája és a Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola.

Az elnyert 110 millió forintos támogatásból a tantestületek digitális módszertani képzéseken bővíthetik tudásukat és digitális eszközök kerülnek az iskolákba. Ez utóbbi eszközök között kivetítő panelek, a tanulók részére laptopok, tabletek, LEGO robotok és építőeszközök, szoftverek vannak.

A pályázat célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A felhívás részcéljai:

A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése.

A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása.

A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.


A pályázati programokról, eseményekről itt olvashat:

Geomatech továbbképzés

Eszközszállítás_1. ütem

Story Starter továbbképzés

Pedagógiai Program módosítása

Meghívó_Internetbiztonság

Mobilrobotok az oktatásban továbbképzés

Előadás az internetbiztonságról

Meghívó a szülő-diák-pedagógus fórumra

Beszámoló a szülő-diák-pedagógus fórumról

Meghívó a digitális szakmai napra

Beszámoló a digitális szakmai napról

Képes beszámoló a digitális szakmai napról

Internetbiztonság 2020.11._Meghívó

Internetbiztonság 2020.11.20._ Beszámoló

Képes beszámoló az internetbiztonsági napról

Meghívó a digitális innovációs napra

Beszámoló a digitális innovációs napról

Képes beszámoló a digitális innovációs napról 

Képes beszámoló a digitális innovációs napról II.

Beszámoló a "Pályázati záró rendezvény Bakonysárkányban" című rendezvényről

Digitális oktatással a sikeres jövőért