Április végén egy teljes héten át a szimmetriával foglalkoztunk iskolánkban. A kötelező tanórákon a tananyagtartalom és a szimmetria fogalma közti kapcsolatokat kerestük.

 

 Technika és rajzórákon számos szimmetrikus alkotás született. Népi motívumokkal díszített textilek, fonalgrafikák, üvegfestmények, gyöngyszövések. Magyar órákon oda-vissza olvasható, ún. palindrom szavakat, mondatokat kerestünk, képverseket gyűjtöttünk. Németből minden tanulói eszköz szimmetrikus volt. Háromszögdominó és összekötőjáték segítette a szimmetria és a német nyelv összekapcsolását. Fizika és kémia órákon mágneses modelleket építettünk.

Földrajzból és biológiából az élő és élettelen világ szimmetriáját vizsgáltuk. A hetedik osztályosok egy egész napos kiránduláson kaptak ehhez segítséget. A Bakonyi Természettudományi Múzeum és a Zirci Arborétum felkeresése számos szimmetrikus élőlény megfigyelését, fényképezését tette lehetővé. Minderről változatos prezentációk is születtek.

A gyermekek délutáni, választható programokon is részt vettek. Egy alkalommal Bakonysárkány szimmetriáját vizsgálták. Fényképeket, rajzokat készítettek a település szimmetrikus köztéri alkotásairól, épületeiről. Óriás papírra ragasztották a falu utca szerkezeti rajzát, majd elhelyezték benne a szimmetrikus képeket. Az épületek belsejébe is betekintettek. Vizsgálták a templom oltárának, freskóinak szimmetriáját.

A témahét zárónapján rendhagyó keretek között tanultak a gyerekek. Szimmetrikus reggeli tornával indítottak, majd különböző műhelyfoglalkozásokon vettek részt. Az alkotópadláson szimmetrikus kerámiákat vagy égetett fadíszeket készíthettek, továbbá szimmetrikus mintázatú mézeskalácsokat díszíthettek. Forgásszimmetrikus pörgettyű készítésétől a szimmetrikus ábrák digitalizáló táblára rajzolásáig számtalan program közül választhattak. A nap további részében megtekintették azt a kiállítást, melyet a hét alkotásaiból állítottunk össze az iskola új multifunkcionális termében. Több mint 350 gyermekmunka volt látható a kiállításon a legkülönbözőbb technikákkal készített szimmetrikus tárgyakból, makettekből.

Később 10 prezentáció is elhangzott a témában. Szimmetrikus dallamívű dalokat énekeltek, dramatizált és tavaszi játékot mutattak be. Számos kiselőadás és logikai játék bemutatója is hallható volt a gyerekek szájából. A sok produkcióban csak egy volt közös: a szimmetria.

A nap és a témahét szimmetrikus tánclépések bemutatásával és táncházzal zárult.