Ballagási ünnepségünkön sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, Aka, Bakonysárkány, Vérteskethely települések polgármestereit, Esperes Urat, a szülőket, iskolánk pedagógusait, tanulóit és utoljára, de mégis legelsősorban ballagó nyolcadikos növendékeinket!

Kedves Ballagó Diákok!

Nem tudom, hogy miféle számvetéseket készítettetek most a búcsúzás előtti időszakban. Én, a matematika szakos tanár kiszámoltam, hogy közel 1500 napot, majdnem 10 ezer órát töltöttetek el az általános iskolában.

1 2

Nyolc évvel ezelőtt, amikor kezdtétek egy csomó bizonytalanság volt bennetek. Megfogalmaztátok magatokban a kérdést: Miért jöttem ide? Mit keresek itt?

Ezeket a kérdéseket Ákos, az énekes válaszolhatta volna meg a legjobban számotokra:

„Azért vagy itt, hogy mindent láss,

Hogy értsd a szót, hogy olvasd az írást.

Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,

Hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”

 

Vannak köztetek, akik jól megérezték és megértették, hogy miért vannak itt, mi a dolguk az általános iskolában. Tanultak, kiváló eredményeket értek el, versenyeket nyertek, bejutottak az ország neves gimnáziumaiba. Köszönöm nekik, hogy szertevitték a bakonysárkányi iskola jó hírét.

Azt kívánom, legyen erőtök és kitartásotok a továbbiakban is ilyen kiváló teljesítményekre. Robert Orben szavaival köszönök el tőletek:

„A bolond is tudja, hogy a csillagokat

nem lehet elérni, de ez nem gátolja meg

az okosat abban, hogy megpróbálja.”

 

Vannak olyanok, akik akartak dolgozni, de kevesebb eredményt értek el. Nekik köszönöm, hogy együttmunkálkodtak velünk és helytálltak képességeik szerint. Tőletek az alábbi szavakkal búcsúzom:

„Tarts ki, kapaszkodj erősen,

ne hagyd magad,

a türelem csodákra képes.”

 

És vannak néhányan, akik nem mindig hallgattak a jó szóra. Nem a kötelesség, hanem ERKÖLCSI-SZELLEMI TARTÁS, PARANCS és IGAZ, FELELŐS SZERETET mondatja velem, hogy az elkövetkezőkben számotokra is van más, „KÜLÖNB ÚT”, MINT a bulizás. Elvárásomat Ady Endre szavaival tudom a legjobban kifejezni:

„Nem kívánom senkitől,

hogy csodás dolgot tegyen,

de joggal elvárom mindenkitől,

hogy mindig ember legyen.

 

Kérem, hogy most, a búcsúzás idején mindannyian mondjatok köszönetet szüleiteknek, hogy az idáig vezető úton támogattak benneteket! Tudom, hogy már szeretnétek minél önállóbbakká válni, de a jövendőtök biztonságáért örüljetek, ha az elkövetkező esztendőkben is megtapasztalhatjátok, hogy mit jelent

Édesanyátok simogató keze,

Édesapátok következetessége,

Nagyszüleitek hol örülő, hol könnyező szemeinek kíséretében ott lévő bátorító tekintet.

 

A szülőknek pedig szabadjon most az olimpia esztendejében két mondatot ajánlani kétszeres olimpiai bajnokunktól, Nagy Tímeától:

„Nagyszerű érzés olimpiát nyerni, ám egy gyermek születése sokkal csodálatosabb!”

„A legfényesebb aranyérmek: szemünk fényei: a GYERMEKEK”.

 

Kedves Nyolcadikosok!

Isten adjon nektek további hosszú utatokra kitartást, jó egészséget és segítő társakat. Óvjon benneteket jó sorsotok!

Isten veletek!

54


 

Kedves Diákok, Szülők, Kollégák! Tisztelt Vendégeink!

Ha visszagondolunk az elmúlt hetek, hónapok eseményeire, büszkeség tölthet el bennünket, hogy olyan iskolánk van, amelynek jó hírét egykori és jelenlegi tanítványaink messzire vitték. Emlékezzetek, néhány napja egyik volt diákunk, Dr Prosszer Mária Los Angelesből írt nektek levelet a Kutató Diákok Napja alkalmából. Szívet melengetően szólt arról, hogyan vezetett sikeres útja a bakonysárkányi iskolától a Fulbright ösztöndíjig. Egy másik volt diákunk, Weilandics Petra három héttel ezelőtt gyönyörűen énekelt itt a Családi Nap színpadán, ő sikereket ért el egy tehetségkutató versenyen. További diákjaink jártak itt vendégségben. Olyan diákok, akik példaértékű eredményeket értek el középiskolájukban, vagy az egyetemen. Jó volt hallgatni őket. És hadd mondjam el azt is, amit személyesen tapasztaltam a tavaszi versenyek során. Soha ennyi elismerést pedagógiai, szakmai berkekben nem kapott iskolánk, mint ebben az évben. Munkánk gyümölcse beérett. És van utánpótlás.

Büszke vagyok rátok, kedves évzáróra összegyűlt diákok!

Az alsó tagozatosok közül sokan értek el kitűnő vagy jeles eredményt. Többen voltak, akik kistérségi versenyeken is eredményesen szerepeltek.

A mesemondó és szavaló versenyeken Takács Dominik első helyezést, Gulyás Eszter, Szimler Patrícia, Molnár Mónika második helyezést, Bakos Dominika harmadik helyezést ért el, Iván Nikoletta és Ősz Gergő különdíjas lett. Heller Regina és Molnár Mónika a víz világnapja alkalmából kiírt meseíró, illetve rajzversenyen ért el dicséretes eredményt.

A felső tagozatosok is szép eredménnyel vettek részt a kistérségi versenyeken. Merkl Balázs a mesemondó és a szavaló versenyen is első helyezést ért el. Varga Eszter ugyanezeken a versenyeken második volt. Jámbor Bence, Kertész Mátyás és Szrogh Zsanna csapata természetismeret versenyen első lett, Zsanna megkapta a legjobb előadónak járó díjat is. Heller Beatrix a sakkversenyen, Molnár Krisztián a néptáncversenyen harmadik helyezett lett.

Benis Olivér, Nagy Emil és Nagy Nikolett csapata az Európai Uniós versenyen első helyezett lett.

Ebben az évben hat tanulónk, Benis Olivér, Benczik Amanda, Horváth Mirjam, Nagy Nikolett, Varga Eszter és Wágner Szabina sikeres Junior német nyelvvizsgát tett az ELTE Nyelvvizsga Központjában. Felkészítőik Szabó Magdolna és Prosszerné Benczik Edit tanárnők voltak.

A felső tagozatosok közül néhányan páratlan eredményeket értek el rangos tanulmányi versenyek megyei és országos döntőin. Wágner Gábor, Benczik Amanda és Nagy Emil ötödik helyezett lett a Teleki Pál Földrajzverseny megyei döntőjén. Ugyanezen a versenyen Varga Tibor második díjat kapott.

Kertész Mátyás a Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei döntőjén negyedik lett és kimagasló eredményt ért el a Zrínyi Matematika Verseny megyei döntőjén is.

Jámbor Bence a Kaán Károly Verseny megyei döntőjén első lett és továbbjutott az országos döntőbe, ahol az előkelő hatodik helyet szerezte meg. Bence Mezőtúron képviselhette Komárom-Esztergom megyét.

Ballagó diákunk, Benis Olivér ebben az évben is rendkívüli eredményeket ért el a versenyeken. Kiválóan szerepelt a Zrínyi Matematika Verseny megyei döntőjén, és második lett a megyei Ifjú Fizikus versenyen. A megyei tanulmányi versenyek közül megnyerte a Kalmár Matematika, a Hevesy Kémia, és a Teleki Földrajz Versenyt. Ez utóbbi verseny országos döntőjén, Balatonalmádiban képviselte megyénket, ahol mindössze fél ponttal lemaradva második helyezett lett. A Mozaik Földrajz Verseny országos döntőjén senki sem tudta megelőzni, azt megnyerte Olivér. Ezen kívül az országos számítástechnika versenyen harmadik helyezést ért el.

A megyei versenyekre Benis István, Lovas Jánosné, Mór Mária és Székely Márton pedagógusok készítették fel a gyerekeket, az országos versenyekre Benis István tanár úr segítségével készültek a diákok.

Ha az eredményeknél tartunk meg kell említenem, óriási dolog, hogy idén iskolánk két országos felmenő rendszerű verseny megyei döntőjének adhatott helyszínt.

Sikeresek voltak pályázataink, melynek eredményeként ezekben a napokban zárhatjuk azt a 6 millió forint nagyságrendű projektünket, melynek keretében újabb diplomákat és korszerűbb ismereteket szerezhettek pedagógusaink. Egy másik pályázatnak köszönhetően közel másfél millió forintot fordíthattunk tehetséggondozásra.

Rendkívülinek tartom, hogy ebben az évben lehetőségünk nyílt egy svájci tanulmányút megszervezésére, köszönöm a bakonysárkányi Önkormányzat és a jó szándékú vállalkozók ehhez nyújtott támogatását.

Eredményes tanévet zárunk. Munkánkat segítette és megalapozta az óvoda nevelő és iskolaelőkészítő, valamint a védőnő gondos munkája. Működésünket jelentős anyagi erőkkel támogatta a bakonysárkányi Önkormányzat. További pénzügyi támogatást kaptunk a Bakonysárkányért Alapítványtól és az akai Önkormányzattól.

A szülőknek külön köszönöm a sok önkéntes munkát, a szülői munkaközösségnek pedig a gyermeknapra és az énekverseny díjazására nyújtott támogatást! A ballagókkal együtt Weilandits Imrénétől, a szülői munkaközösség elnökétől is búcsúzunk ma. Tímea néni 10 éven keresztül irányította az SZM munkáját. Ez idő alatt színvonalas programok valósultak meg a szülők szervezésében és a bevételekből sok támogatást kaptak a gyermekek. Az iskolai udvar is folyamatosan szépült a szülői támogatásból, gondoljunk csak a támfal és a kerítés elkészítésére. Most mindenki előtt szeretném megköszönni ezt a kitartó és igen fáradtságos munkát.

Kedves Diákok, Szülők, Kollégák!

Kívánom, hogy a nyár hozza el mindenkinek, amit szeretne, és találkozzunk újra itt, szeptemberben! Most pedig a megérdemelt jutalmak átadása következik.

Benis István és Prosszer Ottó képviselő urak ebben az évben is pénzjutalmat ajánlottak fel a legjobban teljesítő diákoknak. A jutalmat az a felsős és alsós diák kaphatja meg, aki kimagasló tanulmányi munkájával, példamutató magatartásával és szorgalmával, jó versenyeredményeivel, a kötelező tanórákon kívüli teljesítményével követendő például szolgált diáktársai számára. A jutalmat két egymás utáni éven ugyanaz a diák nem kaphatja meg.

Alsó tagozaton ebben az évben Molnár Mónika 3. osztályos tanuló 10.000 Ft-ot kap kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, közösségi munkájáért, a kistérségi szavaló versenyen elért második helyezéséért, a megyei meseíró és kistérségi rajz pályázaton elért eredményéért, az iskolai ének és ugrókötelező verseny első díjáért. Mónika szabadidejében zenélni és táncolni tanul, kézműves szakkörre jár.

24 25

Felső tagozaton Jámbor Bence 5. osztályos tanuló 20.000 Ft-ot kap kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, a kistérségi természetversenyen csapatban elért első helyezéséért, a Kaán Károly Természet- és környezetismereti Verseny megyei döntőjén elért első helyezéséért, az országos döntőn elért hatodik helyezéséért. Bence szabadidejében gitározni tanul, zöldsárkány és kézműves szakkörökre is jár.

Köszönet a felajánlásért!


Igazgatói dicséretet kaptak azok a tanulók, akik eredményesen szerepeltek a megyei és az országos tanulmányi versenyeken.

Kertész Mátyás, 5. osztály

Szrogh Zsanna, 5. osztály

Jámbor Bence, 5. osztály

Benczik Amanda, 7. osztály

Wágner Gábor, 7. osztály

Varga Tibor, 7. osztály

Nagy Emil, 8. osztály

Benis Olivér, 8. osztály