Tanévünk egyik legnagyobb ünnepén szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballagtató osztályfőnököt, a szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi dolgozóját, tanulóját és minden kedves jelenlévőt!

Külön köszöntöm Kolonics Éva tankerületi igazgatót, Ősz Ferenc, Tóth János, Mór Antal polgármester urakat és Bajkai Csaba esperes urat!

 

Tisztelt Vendégeink! Kedves Ballagó Diákok!

Ez lesz a nyolcadik búcsúztató, amelyet ballagáskor végig kell hallgatnotok, immár végzősként. Jómagam tizenhatodszor mondok igazgatóként búcsúztató beszédet. Az elmúlt napokban feltettem magamnak a kérdést: lehet-e, kell-e mindig újat mondani útravalóul?

Egyik oldalról azt gondolom, olyan állandó értékeket kell a szemünk előtt tartani, amelyet akár minden ballagáskor érdemes lenne megemlíteni. Talán emlékeztek még arra a beszédemre, amikor itt, a templom szomszédságában állva idéztem Szent István szavait, melyet fiához, Imre herceghez intézett: „Légy türelmes…, légy szelíd…, légy majd mértékletes, …légy alázatos…, légy becsületes!” Ezeket -  a számomra állandó  - értékeket ma is jó szívvel ajánlom útravalóul.

Másrészt azonban figyelembe kell vennünk a körülöttünk zajló változásokat is. Népek vándorolnak országok között, eszmék vándorolnak nemzetek között. Az egyes ember önként vagy kényszerből kénytelen gyorsan váltani, szunnyadó képességeit mozgásba hozni, új készségeket kifejleszteni. A nagy mozgáskavalkádban gyakran felröppen egy szó: siker. Nem véletlen ez, hisz a siker látható, tapasztalható, szinte kézzel fogható, látványos eredményekkel jár. Íme, látható, mindannyian elvégeztétek az általános iskolát. A siker azonban nemcsak az eredmény, a siker maga a folyamat, az eredményt produkáló végponthoz vezető út. Ez a végpont gyakran még nem befejezés, hanem egy újabb cél, újabb kihívás diktálta kezdet. Nem megállni, nem megpihenni, nem abbahagyni; folytatni. A Ti generációtok iskolázottságára, képzettségére, alkalmazkodni tudására és akarására sokkal nagyobb szükség van, mint valaha. Mi pedagógusok azt szeretnénk, ha nemcsak több tudással rendelkeznétek majd, hanem önmagatok értékeit és hibáit reálisan felismerő emberekké válnátok. Ebben sokat tud segíteni a család, hiszen a harmonikus család felerősíti a környezet fejlesztőleg ható tendenciáit és gyengíti a káros hatásokat.

Ehhez kívánok minden szereplőnek: szülőknek és tanulóknak egyaránt nagyon sok sikert!

 

 

 

Tisztelt Jelenlévők! Kedves Gyerekek!

Ezen a napon egyben a tanévet is zárjuk. Szeretném kiemelni egy-két eredményünket, amire mindannyian büszkék lehetünk az idén. A kompetenciaméréseken jól teljesítettek tanulóink az országos átlaghoz viszonyítva, a nyelvi mérések eredményein szembetűnően látszik, hogy német oktatásunk mennyire hatékony az általános tantervű iskolákhoz képest.  Itt szeretném elmondani, hogy szeptembertől a 4. osztálytól felmenő rendszerben órarendben tanulhatják diákjaink a német mellett az angol nyelvet is.

Eredményeink még konkrétabban. Sikeresen pályáztunk a határtalanul programra, így szeptemberben a 7. osztályosok erdélyi tanulmányúton vehetnek részt. Eredményesen pályáztunk az Ökoiskolai cím megújítására, és kiváló tehetségfejlesztő munkánk eredményeképpen iskolánk „Regisztrált Tehetségpont” lett.

A járási mesemondó és szavalóversenyeken dobogós helyezéseket értek el: Szimler Patrícia, Molnár Rebeka, Bakos Dominika, Ábrahám Dávid, Hajnal Péter László, Gazdag Zalán. Kiemelkedően szerepeltek a járási népdaléneklési versenyen: Egri Bence, Tóth Kata, Varga Tamara, Takács Dominik, Valki Ákos, Benczik Hanna, Tóth Máté, Heller Barbara, Rakita Boglárka.

A járási természetismeret versenyen Heller Regina, Szimler Patrícia és Varga Tamás csapata első helyezett lett, a sakkversenyen Salamon Bence harmadik, a nyelvtan versenyen pedig Kokas Nikoletta és Tóth Ádám negyedik.

Dicséretes Gulyás Eszter, Kutak Elizabet, Mireider Rebeka területi EU vetélkedőn elért harmadik helyezése. A rajz versenyeken elért eredményekre is büszkék vagyunk ugyanúgy, mit a Ki Mit Tud? szereplőire: a táncosokra, énekesekre, hangszeresekre, továbbá sportolóinkra, az atlétika verseny résztvevőire és a focistákra. Bakonysárkány legjobb németese Cseszneg Fanni lett.

Kiemelkedően teljesített néhány tanulónk a megyei tanulmányi versenyek döntőjében. Gulyás Eszter az Ifjú Fizikus Verseny megyei döntőjében első helyezést, a Teleki Pál Földrajz Verseny megyei döntőjében 3.helyezést ért el. Varga Tamás a Kaán Károly Természetismereti Versenyen második lett. Ő a tényleges összemérettetésen pontazonossággal végzett az első helyen, majd egy rövid teszten, egyetlen pontnyi különbséggel maradt le az országos döntőről.

A megyei és járási versenyeken legjobban teljesítő diákok igazgatói dicséretben részesülnek. Igazgatói dicséret: Gulyás Eszternek, Varga Tamásnak, Szimler Patríciának és Molnár Rebekának.

Prosszer Ottó, Benis István és a Bakonysárkányi Német Önkormányzat felajánlásából pénzjutalomban részesül két tanulónk és egy pedagógusunk. A szabályok értelmében a diákok közül a tanulmányi munkában és a tanulmányi versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek kaphatják meg a jutalmat. Két egymást követő évben ugyanaz a tanuló nem díjazható. Ebben az évben alsó tagozaton Molnár Rebeka 3. osztályos, felső tagozaton Varga Tamás 6. osztályos tanuló részesül 20-20 ezer forint pénzjutalomban.

Ugyanezen támogatásokból iskolánk kezdeményezésére létrejött egy pedagógusoknak adható díj, mely emlékplakettel és pénzzel jár.  A Fekete István-díjat a tantestület döntése értelmében iskolánk nyugalmazott vezetője, Vinkovits László kapja, aki hosszú évtizedeken keresztül dolgozott az általános iskolás korú diákok neveléséért, oktatásáért. Pedagógusi mivoltából még nyugdíjba vonulását követően sem tudott kibújni. A helyi közösség olvasóvá nevelésén, a gyerekek sakk képességének fejlesztésén dolgozott és dolgozik a mai napig.

Köszönet a díjazásokhoz nyújtott támogatásért!

Minden pedagógusnak köszönöm egész éven át tartó áldozatos munkáját, az iskolatitkár és a kisegítő alkalmazottak tevékenységét.

Köszönetet mondok fenntartónknak, a Tankerületnek a szakmai és pénzügyi támogatásért. Köszönet a szülői munkaközösség munkájáért, pénzügyi támogatásáért, továbbá Bakonysárkány, Vérteskethely és Aka községek Önkormányzatainak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Bakonysárkányért Alapítványnak a pénzügyi támogatásért, amivel hozzásegítettek bennünket, hogy a mindennapi működésünk zökkenőmentes legyen. Külön köszönöm Molnár Szilárd szülőnek, hogy támogatta iskolánkat. Minden partnerünknek köszönjük munkáját. A hitoktatóknak, az óvónőknek, védőnőnek, iskolaorvosnak, gyógypedagógusnak, gyógytestnevelőnek, a Pedagógiai Szakszolgálatnak és a Családsegítőnek is.  

 

Minden ballagó diákunk egy kerámia plakettet vehetett át településének polgármesterétől.

A kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elérők könyvjutalomban részesültek.

 

A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést, kellemes élményeket kívánunk!