Iskolánkban március 14-én tartottak a történelmi egyházak tájékoztatót a hit- és erkölcstan oktatás következő évi lehetőségeiről. Két felekezet képviseltette magát. A Katolikus Egyház részéről Bajkai Csaba esperes és Samuné Kiss Boglárka hitoktató, a Református Egyház részéről pedig Juhász Róbert lelkész tartott tájékoztatót. Az elsős szülőknek a beiratkozással egy időben kell majd nyilatkozni arról, hogy az iskola által szervezett etika órán vagy valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt gyermekük.

IMG_0195